Chưa có đánh giá nào
Nước: Uruguay
1 bài thơ
Tạo ngày 24/11/2018 10:58 bởi hongha83
José Antonio Infante (1940-) là nhà văn, nhà thơ Uruguay, ông sinh ở Montevideo, Uruguay. Ông đã sang thăm Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ và có sáng tác thơ về Việt Nam.