11.00
Ngôn ngữ: Tiếng Na Uy
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi hongha83 vào 07/11/2023 11:37

Fjellet held anden

anden vart trekt djupt
og så stod fjellet der
så stod fjella der
og slik står fjella der

og lutar seg nedover
og nedover
i seg sjølv
og held anden

medan himmel og hav
stryk og slår
held fjellet anden

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Thân Trọng Sơn

Một hơi thở thật sâu
Và ngọn núi đứng đó
Rồi ngọn núi vẫn đứng đó
Đấy là cách núi hiện hình

Và cúi mình
Cúi xuống
Vào chính mình
Và nín thở

Trong khi biển và trời
vỗ về và đánh đập
Ngọn núi nín thở

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
12.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của May-Brit Akerholt

The mountain holds its breath

there was a deep breath
and then the mountain stood there
then the mountains stood there
and that’s how the mountains stand there

and stoop downwards
and downwards
into themselves
and hold their breath

while heaven and sea
stroke and beat
the mountain holds its breath

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Ngọc Trân

Hít một hơi thật sâu
Núi đứng yên ở đó
Cứ như vậy, núi đứng yên và hạ thấp
Hạ thấp dần rồi trở lại phận mình:
Cố im hơi, lặng tiếng
Trong khi đó, trời và biển gầm lên
Đập vào núi bắt nó phải câm nín.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
12.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Niê A Dũng

Hít sâu vào hơi thở
và đứng đó ngọn núi
rồi đứng đó ngọn núi
và ngàn năm ngừng trôi

cúi thấp xuống để xanh
cúi thấy rõ chính mình
bản thân, hình hài nó
vẫn giữ nguyên tinh thần

trong khi trời với biển
dữ dội và gầm gào
núi giữ mình im lặng
có làm sao, làm sao…

24.50
Trả lời