Mọi con đường sống của em
Ngày trong sa mạc hay đêm mưa rừng
Khi em muốn có anh cùng

Dẫu em có đến nơi vùng lầu trang
Chốn hư không hay suối ngàn
Khi em muốn anh sẵn sàng bên em

Nếu em muốn anh đến tìm
Ru cho em ngủ trong niềm an vui
Một ngày đẹp nhất trong đời
Nếu em muốn anh tới nơi em cần
Như ta được sống hai phần
Em đây anh đó khi cần có nhau

Trong cuồng phong dậy thét gào
Trong mùa xuân thắm xôn xao hoa cười
Khi em có anh bên đời

Xua tan khoảnh khắc đơn côi hồn người
Trong an nhiên hay rối bời
Ồ, anh sẽ sống trọn đời với em

Nếu em muốn anh đến tìm
Ru cho em ngủ trong niềm an vui
Một ngày đẹp nhất trong đời
Nếu em muốn anh tới nơi em cần
Như ta được sống hai phần
Em đây anh đó khi cần có nhau

Trong đôi mắt mộng của em
Khi em say giấc, hay em thức rồi
Em luôn có anh bên đời