Chưa có đánh giá nào
Nước: Australia
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Judith Wright (2 bài)
- James McAuley (3 bài)
- Gwen Harwood (2 bài)
- Rosemary Dobson (1 bài)
- Ray Mathew (1 bài)
Tạo ngày 17/11/2008 22:09 bởi hongha83
John Shaw Neilson (1872-1942) sinh ở Penola, miền nam nước Úc. Khi ông được chín tuổi, gia đình chuyển đến Victoria. Tác phẩm đầu tay của ông được xuất bản năm 1986 và ông vẫn tiếp tục viết những năm sau đó. Trong thời gian ông còn sống, ông đã cho ra mắt bạn đọc 3 tuyển tập thơ là "Heart of Spring" năm 1919, "Ballad and Lyrical Poems" năm 1923 và "New Poems" năm 1927. Cuối đời ông sống trong cảnh nghèo khó và chuyển đến sống ở Melbourne. Ông mất năm 1942.