15.00
Nước: Anh
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- John Suckling (1 bài)
- Richard Lovelace (1 bài)
- Andrew Marvell (1 bài)
- George Herbert (1 bài)
- Robert Herrick (3 bài)
Tạo ngày 18/10/2018 17:26 bởi hongha83
John Milton (9/12/1608 - 8/11/1674) là nhà thơ Anh, sinh ở Bread Street và mất ở Bunhill Row. Ông đỗ M. A tại Christ’s College, Cambridge năm 1623. Năm 1638, đi du lịch một năm tại Pháp và Italia, đến năm 1643 ông kết hôn với Mary Powell. Năm 1652 vì làm việc quá nhiều nên ông đã bị mù và phải đọc cho vợ, con gái hay bạn bè chép hộ. Tác phẩm nổi tiếng nhất của ông là Thiên đường đã mất (Paradise Lost) được khởi thảo năm 1658 và hoàn tất vào năm 1665, được in năm 1667.