Sao Mai sáng và bình minh ánh đỏ
Đã mơ hồ nhảy múa ở phương đông
Bước theo sau là bóng một xuân hồng
Với hoa nở tươi vàng hay đỏ nhạt
Ôi tuổi trẻ! Ôi tiếng cười điệu nhạc
Vì hương xuân lại thắm cõi trần gian
Rừng xanh xanh hay áo của Xuân sang
Đồi, núi thẳm vang lời kinh suối tụng
Tôi với những lời ca tràn sức sống
Đón, chờ Xuân ngự mãi chốn nhân gian


Nguồn: Thi tuyển Anh, Hoài Châu dịch, NXB Phượng hoàng, 1961
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)