Ôi, sao tôi thích trong chiều hè đẹp đẽ
Khi ánh dương vàng đổ xuống phương Tây
Và mây bình yên, trắng bạc, nghỉ ngơi
Trên mình ngọn gió heo may thơm ngát

Xa xa hẳn những nghĩ suy hèn mạt
Và nhẹ nhàng gác lại những lo âu
Tìm Thiên nhiên trong áo đẹp hoang vu
Và lừa phỉnh hồn tôi trong lạc thú

Bài yêu nước sưởi lòng tôi lạnh lẽo
Nghĩ về Milton, - về bia mộ Sidney
Cho đến lúc họ hiện lên, khắc khổ, trong đầu:

Và có lẽ, trên cánh Thơ, bay vút
Khi những điệu sầu nặng đè lên đôi mắt
Tôi thường để rơi một giọt lệ vui