Khi tôi sợ có thể tôi không còn nữa
Trước khi ngòi bút thu hết của trong đầu tôi
Trước khi chồng sách cao có thể nhét vào
Những chữ, như kho giàu đầy lúa chín.

Khi tôi nhìn trên mặt đêm sao sáng
Những biểu tượng mờ, to của một chuyện diệu kỳ
Và nghĩ rằng, tôi không thể sống tới giờ
Để vẽ bóng chúng, với tay thần may mắn.

Khi, hỡi sinh vật tuyệt vời trong một lúc!
Tôi thấy sẽ không nhìn người nữa bao giờ
Không bao giờ được hưởng cái uy lực thơm tho

Của tình ái vô tâm! - Rồi trên bãi
Cõi đời rộng,  tôi đứng một mình, suy nghĩ
Đến lúc Vinh dự, Tình yêu chìm trong cõi hư vô.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)