Tôi đã ngao du trên nhiều dải đất vàng
Thấy  những vương quốc, những quốc gia đẹp đẽ
Đã đến ở phương Tây, nhiều đảo lạ
Nơi thi nhân luôn thờ phụng Thần thơ
Nơi cụ Homer trị vì như lãnh địa
Tôi chưa được thở khí trong lành ở đó
Cho đến khi nghe Chapman mạnh dạn nói to:
Tôi dường như kẻ nhìn ngóng cõi trời
Bỗng được thấy có một hành tinh mới
Hoặc như thể ngài Cortez cuơng nghị
Với đôi mắt đại bàng, lặng lẽ, từ trên
Mỏm Darien nhìn thẳng Thái Bình Dương
Tất cả bọn tuỳ tùng nhìn nhau ngơ ngác


Nguồn: Ngày đã đi qua, NXB Quân đội nhân dân, 2001
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)