Và họ ra đi! Từ đã lâu rồi
Những tình nhân kia lao mình trong giông tố
Đêm, Bá tước mơ thấy trăm nghìn đau khổ
Những chiến sĩ của người, với bóng, hình phù thuỷ
Cùng quỷ ma, những mọt lớn ở quan tài
Đều chìm trong cơn ác mộng lâu ngày
Và bà cụ Angiêla đã chết
Vì cơn liệt, mặt gầy nhom, méo xệch
Vị mục sư, sau nghìn bận cầu kinh
Đã ngủ dài trong tro lạnh bỏ quên


Nguồn: Ngày đã đi qua, NXB Quân đội nhân dân, 2001
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)