Như những bóng ma, họ lướt vào phòng lớn
Như những bóng ma, họ vào cổng sắt to
Nơi anh gác gian say khướt, nằm mê
Chai rượu lớn bên mình, cạn nhẵn
Con chó nhà đứng lên, và bình tĩnh
Nó rủ lông, và đôi mắt tinh khôn
Nó nhận ra được những người quen
Khoá đã mở dễ dàng từng chiếc một
Giày đặt nhẹ trên chỗ mòn đá lát
Cửa mở ra theo tiếng động bản lề


Nguồn: Ngày đã đi qua, NXB Quân đội nhân dân, 2001
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)