Nói những lời đó, nàng vội vàng sợ hãi
Bởi có đoàn vệ binh gà gật ở chung quanh
Hay mắt dò la, mũi giáo sẵn bên mình
Dưới thang rộng họ tìm con đường tối
Một ngọn đèn treo chập chờn từng khung cửa
Không một tiếng người trong suốt cả ngôi nhà
Tấm thảm dài trang trí khá xa hoa
Với kỵ sĩ, với diều hâu, chó dữ
Khẽ xao động khi gió về gào réo
Những chiếc thảm dài nơi sàn, thổi, vùng lên


Nguồn: Ngày đã đi qua, NXB Quân đội nhân dân, 2001
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)