Sau những lời kia, chàng ấn cánh tay mềm
Và ấm áp, trong cõi sâu nàng lún
Giấc mơ của nàng trong rèm đen còn ẩn
Hương vị đêm khuya khó nỗi đập tan
Cũng gần như một dòng suối đóng băng
Những cái mâm trong ánh trăng ngời chói
Và trên thảm, những đường viền rộng rãi
Chàng dường như mãi mãi chẳng bao giờ
Làm cho nàng phải chịu mở ra
Thế đó, chàng mơ, như hãm trong lưới mộng


Nguồn: Ngày đã đi qua, NXB Quân đội nhân dân, 2001
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)