Nàng còn say trong giấc ngủ mi-xanh
Trong vải trắng, mịn màng, thơm hương cỏ
Chàng khi ấy rời khỏi nơi ẩn náu
Mang tới đầy táo, mận và bầu ngon
Và món đông dịu hơn cả sữa kem
Những thứ nước ngọt ngào hương quế
Cùng chà là và bao nhiêu thứ nữa
Chở trong tàu từ Phetxơ về đây
Với những thức ngon, tất cả đưa từ
Lêbanon lắm tùng, hay Xamacan nhung lụa


Nguồn: Ngày đã đi qua, NXB Quân đội nhân dân, 2001
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)