Chàng Poócphia, trong thiên đường thầm lén
Sung sướng đến sững sờ, nhìn tấm áo trống không
Và chăm chú lắng nghe xem hơi thở của nàng
Có chuyển ra tiếng ngáy nhẹ nhàng trong giấc ngủ
Chính là tiếng nàng đã nghe thấy đó
Là phút giây chàng ban tặng phép lành
Bản thân chàng cũng thở rất nhẹ chân
Như người sợ qua bãi hoang rộng lớn
Chàng lặng lẽ chuồi người trên tấm thảm
Qua bức rèm, thấy nàng ngủ đang say


Nguồn: Ngày đã đi qua, NXB Quân đội nhân dân, 2001
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)