Bỗng run rẩy trong tổ cô dịu lạnh
Tỉnh mà mê, cô do dự, nằm yên
Đến khi giấc ngủ ấm nồng đè nặng lên trên
Cả chân tay cô giờ đây yên tĩnh
Và linh hồn cô mệt mê, chìm đắm
Cô bay, như một ý nghĩ, đến ngày mai
Đến bên bờ của vui sướng, khổ đau
Khép chặt sách kinh anh tà giáo đọc
Che chở cho nắng mưa cùng một lúc
Như hoa hồng khép lại, hoá mầm tơ


Nguồn: Ngày đã đi qua, NXB Quân đội nhân dân, 2001
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)