Bàn tay già ngập ngừng trên thành gác
Bà đưa chân mò mẫm bậc cầu thang
Khi Mếtlai, ngày lễ Thánh hân hoan
Như tiên nữ, bất thình lình xuất hiện
Cây đuốc bạc trong tay, cô cẩn thận
Quay lại đưa bà lão đến tận sàn
Nơi phẳng phiu, có trải đệm, an toàn
Và giờ đây, chàng trai ơi, chuẩn bị
Để nhìn vào giường kia, cô ở đấy
Cô lại đến, như con chim câu dại
Bởi hãi hùng, đã cất cánh bay đi


Nguồn: Ngày đã đi qua, NXB Quân đội nhân dân, 2001
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)