Bà cụ bảo: "Mọi việc rồi sẽ như anh muốn
Và bao nhiêu bánh trái, thức ăn ngon
Sẽ nhanh chóng dồn về cho buổi lễ đêm
Bên khung thêu, anh sẽ thấy chiếc đàn cô ấy
Chớ phí thì giờ, tôi chậm người và yếu
Nên không dám tin cái đầu dại của tôi
Hãy đợi đây, và kiên nhẫn, anh ơi
Hãy quỳ xuống cầu kinh trong lúc đợi
A! Anh nhất thiết kết hôn cùng cô ấy
Hoặc là tôi trọn kiếp ở trong mồ"


Nguồn: Ngày đã đi qua, NXB Quân đội nhân dân, 2001
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)