"Tôi xin thề không hề phạm đến cô"
Poócphia nói: "Nếu như tôi di chuyển
Một sợi tóc của cô, lời nguyện của tôi
Qua giọng nói cuối cùng và yếu ớt kia
Không được ban ân phúc: Angiêla ngay thật
Hãy tin tôi qua những dòng nước mắt
Hoặc là tôi, dù chỉ trong chốc lát
Sẽ gào lên, đánh thức những tai thù
Và thách họ, dù nhiều nanh hơn gấu, sói"


Nguồn: Ngày đã đi qua, NXB Quân đội nhân dân, 2001
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)