Một ý nghĩ đột nhiên bừng nở tựa hoa hồng
Nhuộm đỏ trán chàng; và trong tim đau khổ
Đã gây nên một tiếng ồn màu đỏ
Giật mình, bà lão nói: "Anh ác thay!
Ôi! cô bé dịu dàng! Hãy để cho cô ả
Được cầu kinh, được mơ và được ngủ
Một mình cô, với thần thánh của cô
Xa kẻ ác như anh! Xin hãy lánh xa!
Anh không thể là người giống như anh lúc trước"


Nguồn: Ngày đã đi qua, NXB Quân đội nhân dân, 2001
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)