"Thánh Anhe! Vâng, hôm trước ngày lễ Thánh
Người vẫn sẽ giết người trong ngày ấy thiêng liêng
Anh phải có khả năng giữ nước trên sàng
Hoặc là vua của các Thần, Tiên nữ
Thì mới dám đi xông pha như thế
Nhìn thấy anh, tôi kinh ngạc, Poócphia!
Hôm trước ngày lễ Thánh! Trời ơi!
Cô nàng đẹp của tôi đóng vai phù thuỷ
Ngay đêm nay! Các Thánh Thần đều chịu!
Nhưng hãy cho tôi cười, rồi sẽ khóc nhiều hơn"


Nguồn: Ngày đã đi qua, NXB Quân đội nhân dân, 2001
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)