Chàng đi theo, qua con đường vòm, thấp
Lông chim cao quét mạng nhện trên đầu
Và khi bà lão lầm rầm: "Ôi chao! Ôi chao!"
Chàng đang ở trong căn phòng trắng nhỏ
Xanh, mắt cáo, lạnh và im như mộ
Chàng nói: "Giờ xin hãy bảo nàng đâu
Vâng Angiêla, xin hãy bảo, có khung này
Chiếc khung thánh không ai nhìn thấy được
Trừ có mối tình chị em lớn nhất
Khi họ thành tâm dệt lên Thánh Anhe"


Nguồn: Ngày đã đi qua, NXB Quân đội nhân dân, 2001
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)