"Đi! Đi! Đến xem chú lùn ở đó
Vừa qua, chú bị sốt; - Trong cơn
Chú chửi anh, chửi nhà cửa, họ hàng
Rồi hãy đến xem ông già Môrit
Càng hung dữ, tuy đầu ông nhuốm bạc
Ôi chao, đi, đi!" - Hỡi cụ già ơi!
Chúng ta khá an toàn - Xin mời cụ ngồi đây
Và hãy kể cho nghe. "Ồ, lạy Chúa
Không phải đây, hãy theo tôi, cậu bé
Nếu không muốn đá kia thanh bia mộ anh luôn"


Nguồn: Ngày đã đi qua, NXB Quân đội nhân dân, 2001
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)