Chàng sục vào trong. Không một tiếng nào làm lộ
Mắt bịt cả đi, hay nghìn vạn lưỡi gươm
Sẽ chĩa vào tim, thành luỹ của Tình
Đối với chàng, những phòng kia đều chứa
Bọn lãnh chúa, bọn quân thù man rợ
Chó họ thả ra cắn sủa lung tung
Không bộ ngực nào có thể sẽ đem
Lòng thương cảm, trong lâu đài bẩn nọ
Ngoài một cụ bà giờ đây luống tuổi
Yếu chân tay và yếu cả linh hồn


Nguồn: Ngày đã đi qua, NXB Quân đội nhân dân, 2001
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)