Thế là trong đầu, từng lúc muốn rút lui
Những do dự, chàng Poócphia trẻ tuổi
Băng qua bãi, trái tim như bỏng lửa
Tìm đến Mếtlai. Bên cửa ra vào
Đứng dưới bóng trăng, chàng ra sức khẩn cầu
Các vị Thánh cho thấy nàng một chút
Một chút thôi, trong những giờ nặng nhọc
Chàng có thể nhìn, chiêm ngưỡng, chuyện trò
Hãy quỳ xuống hôn, chạm cả vào người
Không để thấy. Sự đời thường có vậy


Nguồn: Ngày đã đi qua, NXB Quân đội nhân dân, 2001
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)