Ánh bạc chói chang của đêm lễ ập vào
Với mũ miện, lông chim, và vô vàn trang sức
Nhiều như những bóng tiên về ám chật
Cái đầu trẻ trung, vừa có được niềm vui
Của những chiến công trong các chuyện đời xưa
Những thứ ấy, xin cho tôi dẹp cả
Và ý nghĩ, tập trung về một mối
Về một Bà, trong suốt cả ngày đông
Đã lấy tim mình ấp ủ tình thương
Thánh Anhe, nghe các bà kể lại
Câu chuyện nhiều lần cũng bồi hồi ái ngại


Nguồn: Ngày đã đi qua, NXB Quân đội nhân dân, 2001
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)