Vị mục sư, nghe bản giáo đầu êm ả
Và thế đấy, có bao nhiêu cửa mở
Người lại qua tấp nập. Bỗng trên cao
Những còi bạc hung hăng cất tiếng lên gào:
Hàng loạt phòng chói chang, kiêu hãnh
Sẵn sàng tiếp một nghìn khách đến
Những vị thần chạm trổ, mắt đăm đăm
Mở to nhìn, đầu đội mũ gờ cong
Tóc gió thổi, cánh gập, quàng lên ngực


Nguồn: Ngày đã đi qua, NXB Quân đội nhân dân, 2001
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)