Hướng về Bắc, ông quay sang khung cửa nhỏ
Chừng ba bước, giọng vàng của Nhạc trỗi lên
Làm ông lão nghèo kia cảm động rưng rưng
Nhưng không - đã sẵn cho ông chuông báo tử:
Những vui sướng trong đời ông đều lộ rõ:
Nhưng hôm nay số phận nặng nề thay:
Ông đi theo con đường khác, đến ngồi ngay
Trên tro bỏng, mong chuộc hồn tội lỗi
Và thức trắng cả đêm dài, không ngủ
Khóc than cho người có tội được tha


Nguồn: Ngày đã đi qua, NXB Quân đội nhân dân, 2001
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)