Cái bàn tay đang sống đây, ấm nồng và có thể
Ôm chặt say sưa - nếu đến khi lạnh cứng
Và nằm lặng im trong băng giá của ngôi mồ
Nó sẽ ám lâu ngày tháng của cô
Sẽ làm những giấc mộng đêm của cô thêm lạnh lẽo
Đến nỗi cô muốn vắt tim cô cạn máu
Cho những mạch của tôi đỏ lại dòng đời
Và thế là cô yên tâm
                    - Nào xem nó, nó đây -
Tôi chìa ra cho cô đó.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)