Chưa có đánh giá nào
Nước: Anh
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Jane Taylor (4 bài)
- Percy Bysshe Shelley (25 bài)
- John Keats (56 bài)
- Thomas Carlyle (1 bài)
- Lord Byron (89 bài)
Tạo ngày 18/11/2008 21:46 bởi hongha83, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 18/11/2008 21:55 bởi hongha83
John Clare (1793-1864) nhà thơ Anh.

Tác phẩm:
- Làng Minstrel và những bài thơ khác (The village Minstrel and other poems, London, 1821)
- Sonnet (London, 1841)
- Mối tình đầu (First love)