Chưa có đánh giá nào
Nước: Anh
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Jane Taylor (4 bài)
- Percy Bysshe Shelley (25 bài)
- John Keats (56 bài)
- Thomas Carlyle (1 bài)
- Lord Byron (78 bài)
Tạo ngày 19/11/2008 21:46 bởi hongha83, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 19/11/2008 21:55 bởi hongha83
John Clare (1793-1864) nhà thơ Anh.

Các tác phẩm:
- Làng Minstrel và những bài thơ khác (The Village Minstrel, and Other Poems. London, 1821).
- Sonnet. London 1841
- Mối tình đầu (First Love)

Nguồn:
1. http://www.theotherpages.org/poems/poem-cd.html
2. http://en.wikipedia.org/wiki/John_Clare