Trong giờ phút này, tôi xin bày tỏ
Tất cả những gì quan trọng nhất đời tôi
Rằng tôi muốn được hiến dâng nhiều nữa
Dù rất khiêm nhường, vì hạnh phúc Dân tôi!

Giờ phút cuối, đâu cần than vãn nữa
Về những điều chua chát, buồn đau
Đây là lúc, xin nói lời cảm tạ
Lần cuối cùng, trước lúc giã từ nhau

Xin cảm ơn Người - Nhân dân, về tất cả
Chính nhờ Người mà tôi trở thành tôi
Lời cuối cùng: thốt lên từ đáy dạ
Tôi đã vì Người mà chiến đấu không thôi!

Chỉ cái chết mới hòng cắt chia tôi
Khỏi Tổ quốc, Mẹ thân yêu, thần Bất tử!


Nguồn: Thơ Johannes. R. Becher, Trần Đương dịch, NXB Văn hoá thông tin, 2002
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)