Ta cúi mình trước cỏ, cỏ ơi!
Cho ta được nguyện cầu trước cỏ
Từng dẫm nát, ta từng quên lãng cỏ
Xin cỏ ngàn lần tha thứ, cỏ ơi!

Ta cúi mình trước cỏ, cỏ ơi!
Dù được bước lên cao, cao mãi
Ta sẽ lại nằm dưới cỏ êm, mềm mại
Nào có gì vượt nổi cỏ đâu!

Cỏ mọc lên. Cỏ mọc ngút đầu

Ta xin cúi gập mình, trước cỏ!

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)