Khi anh nằm vậy, các đồng chí của anh
Đã phủ cho anh một chiếc khăn lên mặt
Từ gương mặt anh đạn thù bắn nát
Khăn trắng ngời giờ nhuộm máu rất nhanh

Anh đã nằm như vậy. Dường như không có mặt
Nơi là gương mặt anh, giờ thấm đỏ ngọn cờ
Đồng chí ơi, hãy nằm yên nghỉ
Gương mặt anh đã phấp phới ngọn cờ!


Nguồn: Thơ Johannes. R. Becher, Trần Đương dịch, NXB Văn hoá thông tin, 2002
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)