Khi mùa xuân bừng dậy
Vút lên trời cao xanh
Hoà ca, tim lửa cháy
Sau mùa xuân lặng thinh:
Hoà bình cho trái đất lành
Cho con người được là mình từ đây!

Khúc ca xưa im ắng
Đã dự cảm niềm tin
Chúng ngỡ ta câm lặng
Giờ lên tiếng nhắc mình:
Hoà bình cho trái đất lành
Cho con người được là mình từ đây!

Đã bừng lên tiếng gọi
Rung cả núi non xanh
Lửa reo, hồng phấp phới
Biển trào, sóng cuốn nhanh:
Hoà bình cho trái đất lành
Cho con người được là mình từ đây!

Biết bao người ngã xuống
Vì nỗi khổ, niềm đau
Hỡi bạn đời trong trắng
Hãy hát lên cùng nhau:
Hoà bình cho trái đất lành
Cho con người được là mình từ đây!


Nguồn: Thơ Johannes. R. Becher, Trần Đương dịch, NXB Văn hoá thông tin, 2002
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)