Những vách đá cổ xưa
Sạt lở và nát vụn
Mọi thời gian thác cuốn
Lửa đỏ hoá tro tàn

Sa mạc hoá đất bằng
Biển xa ngân dìu dặt
Người không đưa tay bắt
Với những ai đi cùng

Những bàn tay gắng công
Những bàn tay huỷ diệt
Ban phước lành, phán xét
Những bàn tay vun trồng

Vượt lên thời đổ nát
Băng qua cảnh hoang tàn
Những tên lửa tới tấp
Phóng ra ngoài không gian

Những bàn tay xiết chặt
Hoàn thành bao giấc mơ
Kẻ nào biết nhận thức
Sẽ hướng tầm sao xa...

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)