Có điều gì làm anh lại nhớ em
Người anh đã quên, quên từ lâu lắm ?!
Có phải lá vàng rơi trên ghế thời xa vắng
Hay một lời ai nhắc, vô tình thôi ?!

Có điều gì làm anh gắn bó, em ơi
Người anh đã quên, quên từ lâu lắm ?
Hẳn một mùi hương, chợt về, gió thoảng
Hiển hiện đâu đây nơi chốn cũ xa vời ?...

Anh biết mà, chẳng lâu nữa, em ơi
Em gần đấy, để lại rồi xa đấy
Và em bắt đầu làm anh phải thấy
Nhắc mãi làm gì những năm tháng xưa xa ?...

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)