Một làn gió lạnh từ xa
Thổi về đây, lướt trên da, nhẹ nhàng
Có gì làm khổ ta chăng
Ơi đàn chim vút qua ngàn dặm xanh

Nhìn lên: thăm thẳm mây lành
Điều chi dự cảm: sắp thành niềm tin
Mùa hè đẹp. Đã vút lên
Khúc ca đoạn kết - nỗi niềm chia tay

Trái tim chừng cũng đắm say
Như mùa hạ chín, áng mây rỡ ràng!
Từ trên cao, vọng tiếng chàng:
“Hè ơi, đẹp lắm! Cứ làm ta say!”


Nguồn: Thơ Johannes. R. Becher, Trần Đương dịch, NXB Văn hoá thông tin, 2002
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)