Trong quán cà phê
“Cao - trên - thành - phố”
Gần tháp đồng hồ
Óng vàng mặt số

Một cặp tình nhân
Ngồi, tay nắm chặt
Mắt soi trong mắt
Hiểu nhau, lặng thầm

Trong quán cà phê
Cao trên thành phố
Nơi mây bay bay
Mặt trời rạng rỡ

Những con đường nhỏ
Ngang dọc trên đồng
Có bao cây cọ
Đứng trên lối trồng...

Thế giới cũng bay
Mịt mùng, xa lắc -
Óng vàng thời khắc
Sát bên tháp này!

Một cặp tình nhân
Ngồi, tay xiết chặt
Mắt soi trong mắt
Hiểu nhau, lặng thầm...


Nguồn: Thơ Johannes. R. Becher, Trần Đương dịch, NXB Văn hoá thông tin, 2002
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)