Buồm xa nở trắng chân trời
Một bông huệ trắng, sắc ngời mưa bay...
Tít xa, ánh sáng tràn đầy
Buồm như rạp xuống, sống dầy êm êm...

Ngực buồm áp sóng trao duyên
Tiếng reo theo nhịp thăng thiên ngân dài
Lên cao... huệ trắng ngập trời
Buồm đùa rỡn sóng, gió cười hồn nhiên...

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)