Thức ăn tươi ngon và máu mới
Tôi hút từ thế giới tự do
Thiên nhiên sao kiều diễm, tốt lành đến thế
Thiên nhiên cho ta sức khoẻ tràn trề

Ngọn sóng đung đưa buồm tôi
Nâng cao nhịp lái
Và núi, và mây dâng đến tận trời
Núi đã gặp thuyền tôi

Mắt của ta, mắt của ta, sao em nhìn mãi xuống
Những giấc mơ vàng sẽ trở lại ư?
Thôi đi giấc mơ! Ngươi thật tốt lành và kiều diễm
Đây cũng là tình yêu, là cuộc sống ta từng mơ

Trên ngọn sóng ngời ngời
Ngàn sao tung lượn
Sương mềm mại uống
Khoảng trời xa tháp nhọn vây quanh
Ban mai trời lộng gió lành

Vịnh trùm bóng mát
Và trên hồ quả chín soi gương


Nguồn: Thơ trữ tình Johann Wolfgang Goethe, NXB Văn học, 1999
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)