Một bông tuyết còn rơi
Nghĩa là chưa tới lúc
Lòng ta vui náo nức
Cùng muôn hoa thắm tươi
Cùng muôn hoa thắm tươi

Mặt trời nhìn đâu xa
Bằng tia êm, lừa dối
Sao một mình én tới?
Én nhỏ cũng lừa ta!
Én nhỏ cũng lừa ta!

Sao chỉ mình ta vui
Khi xuân đương gần lại?
Mùa hè cũng sắp tới
Nào ta cùng sánh đôi!
Nào ta cùng sánh đôi!


Nguồn: Thơ trữ tình Johann Wolfgang Goethe, NXB Văn học, 1999.
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)