Tôi biết rằng, tôi chẳng có gì hơn
Ngoài ý nghĩ không bao giờ huỷ hoại
Từ đáy hồn tôi nó còn chảy mãi
Và mỗi lần trong khoảnh khắc hảo tâm
Tôi biết rõ tự chiều sâu số phận
Cái số phận thân yêu tôi được hưởng trọn phần


Nguồn: Thơ trữ tình Johann Wolfgang Goethe, NXB Văn học, 1999.
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)