Cảnh lặng lẽ chìm sâu trong nước
Biển nằm im. Không chút bồi hồi
Người lái thuyền nhìn quanh, ngơ ngác
Biển phẳng lì. Như Chết. Chao ôi!
Từ bốn phía - lặng tanh lặng ngắt
Không gian xa... Không chút khí trời!
Sao trống vắn đến rợn người... Tít tắp
Biển nằm im. Khong chút sóng ngời...


Nguồn: Thơ trữ tình Johann Wolfgang Goethe, NXB Văn học, 1999.
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)