Tay ta sáng tạo tháng ngày
Thiêng liêng hạnh phúc, tràn đầy ước mơ
Ồ không, xin bạn chớ ngờ
Phải đâu là những giấc mơ khó lường!
Những hàng cây đó, ta ươm
Sẽ trao bóng mát, trái thơm cho đời


Nguồn: Thơ trữ tình Johann Wolfgang Goethe, NXB Văn học, 1999.
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)