(Với bộ sưu tập nhỏ bé về khoáng sản)

Một viên đá ở miền sa mạc
Quỷ đem dâng cho chủ và rằng:
Xin ngài hãy thông qua quyền lực
Biến đá này thành bánh mì ăn!

Xin gửi anh một viên làm mẫu
Từ rất nhiều đá nhỏ đá to
Nghìn ý tưởng hẳn đương nung nấu
Trong lòng anh xin nhớ gửi cho


13/6/1797
Nguồn: Thơ trữ tình Johann Wolfgang Goethe, NXB Văn học, 1999
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)