Và anh lại đi theo nhịp cũ xưa
Dọc bờ xanh bãi cỏ
Anh lại tắm mình trong nắng mai tươi đỏ
Trong ánh trăng của ngày tháng chuyên cần

Anh lại sống trong tình yêu và sức mạnh phi thường
Chẳng như ai thả mình theo năm tháng
Cứ nổi trôi theo nhịp sống mỏi mòn

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)