Hãy đi tới! bàn tay ta vẫy bạn
Hãy sống hết mình, những ngày xuân tươi sáng
Chăm chỉ học hành, sớm được thông minh
Trên bàn cân hạnh phúc của mình
Một cái lưỡi hiếm khi thành trọng lượng

Bạn hãy trèo lên, hay là tụt xuống
Hãy nắm quyền hành, chiến thắng vẻ vang
Hay làm kẻ tì nô, khắc khoải lụi tàn
Hưởng sung sướng hay cúi đầu chịu khổ
Hoặc làm đe, hoặc là làm búa


1787
Nguồn: Thơ trữ tình Johann Wolfgang Goethe, NXB Văn học, 1999
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)