Anh yêu dấu, trông anh nghiêm nghị quá!
Em muốn sánh sự lạnh lùng của anh với đá hoa cương
Cũng như đá kia anh không toả một dấu hiệu nào sự sống
Nhưng đôi khi đá còn biết rung động hơn anh.

Những người bạn luôn hiện diện bên ta
Còn kẻ thù luôn núp sau tấm bảng
Em mong anh hãy bỏ đi tính nghiêm nghị của mình
Nhưng anh vẫn như những bức tranh một cảnh hoài như thế.

Giữa đá và anh em nên nói với ai đây?
Nên chăng em chịu đựng cả hai cùng lạnh lẽo
Anh còn sống mà như đã chết cùng đá kia.

Cuối cùng, lời em nói với anh như gió thoảng mây trôi
Vì thế chi bằng từ nay em chỉ hôn viên đá
Cho đến khi nào anh ghen em với viên đá mà anh giằng lấy em.

Dẫu em có nghi ngờ ! Ngôi sao là ánh lửa ! Mặt trời di chuyển chỗ ! Chân lý là dối lừa ! Nhưng em chớ nghi ngờ ! Tình yêu Anh em nhé