Chiếc lá này trên cây từ phương Đông đưa đến,
Đã được trồng trong vườn nhỏ của tôi.
Nó lộ ra một điều bí ẩn,
Mang vui đến cho tôi và cả mọi người.

Nó chính là Một sinh vật sống
Từ thân thể mình đã tách làm đôi?
Hay là Hai, cái mà người chắc chắn
Rằng chúng chỉ là Một mà thôi?

Để đáp lại một câu như vậy,
Tôi nghĩ suy và đã có trả lời:
Trong bài hát và thơ tôi, bạn thấy
Rằng tôi là Một và cũng là Hai?