Anh đi trong rừng
Nhởn nhơ dạo bước
Không định tìm chi
Không lời hẹn ước

Chợt trong bóng mát
Anh thấy bông hoa
Ngời như sao xa
Đẹp như ánh mắt

Anh định hái hoa
Dịu dàng hoa hát:
"Lẽ nào anh ngắt
Để hoa héo tàn?"

Anh đào thật sâu
Rễ không bỏ sót
Mang về vườn sau
Bên ngôi nhà đẹp

Và trồng xuống đó
Ở nơi bình yên
Hoa cang thắm nở
Sắc tươi vững bền


Nguồn: Thơ trữ tình Johann Wolfgang Goethe, NXB Văn học, 1999.
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)